GENÇ BÜROKRAT MANŞET HABERLER

SİYASET GÜNDEMİ
TÜRKİYE
ATAMA & TAYİNLER
DUYURULAR
BÜROKRAT HABERLERİ
RÖPORTAJ

PROTOKOL KURALLARI..


Bu makale 2017-06-23 10:42:30 eklenmiş ve 1773 kez görüntülenmiştir.
Adem Sezer - Ankara Valiliği Protokol Müdürü

İnsanlar özel, sosyal ve kamusal alanlarda yaşam sürmektedirler. Hiçbir insan ait olduğu toplum içerisinde ya da mensubu olduğu kurum veya kuruluş içerisinde tam olarak serbest ve bağımsız hareket edebilme imkânına sahip değildir. İnsanların özel alanlarında ailesinin kurallarına, sosyal alanlarda ait olduğu ve yaşadığı toplumun örf ve adetlerine, resmi alanlarda ise kamusal ve kurumsal kurallara uymak ve buna göre hayatını sürdürmek zorunluluğu vardır.
 
Ülkelerin, kamusal alan ve yaşamdaki kuralları mevzuat ile toplumsal yaşamdaki kuralları ise örf, adet, gelenek ve göreneklere göre belirlenmektedir. Kamusal yaşamda (resmi hayatta) törenler, toplantılar, davet ve ziyafetler, ziyaret ve görüşmeler, kılık kıyafetler, yazışmalar, kurumsal iş ve işlemler protokol kurallarına göre yürütülür. Devletin ve kamu kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanılan halka açık alanlar sosyal alanlar olup, bu alanda ise görgü ve nezaket kurallarına göre hareket edilmesi gerekmektedir.
 
Toplumsal yaşamda sosyal normlara uymayanlar için yasal bir zorunluluk veya herhangi bir yaptırım bulunmamasına rağmen bu şekildeki olumsuzluklar sergileyenler çevresi tarafından ayıplanarak dışlanmak durumunda kalırlar. Kamusal yaşamda ise uyarılma ve cezalandırılma müeyyidesi ve yaptırımı uygulanılmaktadır.
 
Görgü ve nezaket kuralları, toplumsal yaşam alanında çeşitli durumlarda uyulması gereken ayrıntılı kurallardır. Bu kurallar kişileri, toplumsal kesimleri ve grupları birbirinden ayırmaya, yaşamı kolaylaştırmaya ve ilişkileri düzenlemeye yardımcı olurken, kimlerin nerede, nasıl davranmaları gerektiğini ve kime karşı nasıl davranılması gerektiğini belirleyen, bireylerin davranışlarına düzen ve istikrar getiren ve hata yapmaktan koruyan genel kabul görmüş kurallardır. Görgü kurallarına hukuken uyma zorunluluğu da yoktur. Ancak bu kurallara uymak, başkalarına saygı göstermektir, medeniliktir, inceliktir. Sosyal hayat için gerekli olan kurallar zoraki ve yapmacıklıktan uzak, içten ve doğal davranışlar olarak yaşanırsa, yaşanan hayatın daha güzel ve anlamlı olacağı muhakkaktır.
 
Toplumların hayatında, insan davranışları üzerinde etkili olan ve onları düzenlemeyi hedefleyen farklı düzenleyici kurallar vardır. Dünyanın her yerinde ve bütün zamanlarda her toplumda farklılaşan bir takım görgü, nezaket ve protokol kuralları olmuştur. Yeme içme, oturup kalkma, giyinme, konuşma ve dinleme, acıyı ve mutluluğu paylaşma, selamlaşma, karşılama, uğurlama, bayramlaşma gibi hayatın her alanını kuşatan insan davranışları görgü ve nezaket kurallarıyla bir anlam ve estetik kazanmaktadır. Görgü ve nezaket kuralları, toplumdan topluma değişse de, her toplumda değişmeyen bir gerçek var ki; o da insan davranışları arasında hem benzerliklerin, hem de farklılıkların olmasıdır. Zekâ, bilgi ve bilgiyi kullanım biçimi, sahip olunan mal ve zenginlik, soyluluk, güzellik gibi pek çok konuda insanlar arasında farklılıklar gözlenmektedir. Hiçbir toplumsal kural veya kaide aniden ortaya çıkmaz. Her düzenleyici kural, belli bir tarihsel sürecin sonunda ortaya çıkmıştır. Amacı ise düzeni bozmak değil, varsa düzensizliğe son vererek toplumsal ilişkilerin gelişmesini sağlayan nezaket ve karşılıklı saygı ortamını yaratmak olduğunun unutulmaması gerekir.
 
Sosyal davranışın  temelini oluşturan terbiye, nezaket, zarafet  içerikleri itibarı ile protokol uygulamalarına yön verir ve anlam kazandırır. İnsanların kamusal alanda birbirlerinden bekledikleri davranışlar, protokolün esasını oluşturur. Protokol kuralları, insanların kurumsal yaşamlarında birbirleriyle ilişkilerinde uyumlu ilişkiler geliştirmelerini ve sürdürmelerini sağlar.
 
İnsanlar görgülü, terbiyeli olarak dünyaya gelmezler. Bu kurallar, sonradan yaşam boyu bir kültür içinde öğrenilir. Nezaket kavramının yanında  bir de incelik kavramı vardır. İncelik kavramı, başkalarının hoşlarına gidecek davranışı yapmak anlamına gelen nezaketten, daha üstün bir davranış örneğidir. Zarafet ise zorunluluk olmadan, karşılık beklemeden geleneklere uygun, güvenli, ölçülü, yakışık alan sadelik içinde rahat ve akıcı sözler ve hareketlerle kişinin yarattığı etkidir. İnsana ait tüm değerler, inanç ve tutumlar, toplumdan topluma değiştiği gibi görgü kuralları da toplumların inanç, eğitim, ekonomik güç, teknolojik seviye, örf ve adetlerine göre farklılıklar gösterir. 
İnsan sosyal bir varlıktır. Yaşamını başkalarıyla birlikte sürdürmek zorunluluğu vardır ve tek başına yaşayamaz. Dolayısıyla insan; başkalarını incitmeden, hayatın anlamına uygun bir hayat için belirli kurallara uymak zorundadır. Bu kuralların birincisi doğallıktır. Ancak, doğallık, kabalık ve eğitilmemiştik demek değildir. Doğallık, aynı zamanda incelik, temizlik, güzellik kısaca nezaket ve zarafet demektir. Çoğu zaman bildiğimiz ancak, çeşitli etkenler dolayısıyla ihmal ettiğimiz söz konusu kurallardan bazılarını Genç Bürokrat Dergisindeki on sayıda yer alan Protokol Kuralları yazı dizisiyle istifade etmek isteyenlere farkındalık sağlamak amacıyla hatırlatmak, insan ilişkilerine, toplumsal ve kamusal hayata katkı sağlamaya çalıştık.
 
Sonuç olarak; Yönetimde başarılı sonuçların daima protokol sistemi içinde, Olumlu insan ilişkileri temeline dayandığı asla unutulmamalıdır. Kamu ve sosyal yaşamdaki törenlerde ve etkinliklerde, resmi ilişkilerde ve görüşmelerde, yazışmalarda ve toplantılarda, kabul ve ziyaretlerde, davet ve ziyaretlerde yöntem ve biçim yönünden uyulması ve uygulanması gereken kurallar bütünü olarak adlandırılabilecek olan protokol kuralları; Kamu ve toplumsal yaşamda, devletler, kurumlar ve kişiler arasındaki ilişkilerde saygınlık açısından önemli bir konu olarak geçmişten günümüze uygulanagelmiş ve bundan sonrada uygulanmaya devem edecektir.
 
Daha huzurlu ve ölçülü insan ilişkilerine dayanan verimli ve başarılı bir hayat dileğiyle… 
Diğer yazıları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Genç Bürokrat Dergisi Haber Portalı
© Copyright 2015 İRM TASARIM AJANSI. Tüm hakları saklıdır. Bu site İRM Pusula Tasarım Ajansı alt yapısı ile yapılmıştır.
GÜNDEM
SPOR
SİYASET
EĞİTİM
DÜNYA